Steeds meer mensen zijn aangewezen op hulp of zorg om goed te kunnen functioneren. Dit kan het gevolg zijn van ouderdom, een handicap of psychische problemen. Heeft u verpleging of hulp nodig bij (langdurige) ziekte, een handicap of ouderdom? Dan kan dat. In Nederland is namelijk iedereen verzekerd voor zorg en kan daarom een beroep doen op deze zorg wanneer hij of zij denkt hiervoor in aanmerking te komen.

De zorgvraag is in toenemende mate multicultureler geworden. Het aanbod echt nog niet altijd. A&S Groep probeert hierin verandering te brengen door maatwerk te leveren in onze multiculturele samenleving. Bij ons zijn namelijk mensen in dienst met kennis van diverse culturen. Bovendien spreken zij vaak ook uw taal. Medewerkers van A&S Groep hebben vele jaren ervaring in het welzijnswerk en ook in de zorgverlening.

Denkt u dat u zorg nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het zorgloket van uw gemeente. Aanvraag voor huishoudelijke hulp valt onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Beoordeling vindt plaats door de gemeente. Alle aanvragen voor andere hulp worden door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) beoordeeld.

Wilt u meer over ons weten, kom dan naar één van onze voorlichtingsdagen of neem contact op voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek.