Begeleiding individueel

Heeft u een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening?
Een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap?
Een psychosociaal probleem, gericht op bevordering of behoud van zelfredzaamheid?
Of moeilijkheden met integreren in de samenleving?

De vraag verschilt eigenlijk per persoon. Daarom wordt deze zorg ook op maat geleverd. Het is vooral de steun die u in uw rug nodig heeft om wat meer rust te krijgen in uw dagelijkse ritme. Vooral voor mensen waarbij de zelfstandigheid niet meer zo vanzelfsprekend is, biedt dit een hele mooie uitkomst.

Deze dienst is niet alleen bedoeld voor volwassenen en ouderen die onvoldoende in staat zijn hun eigen leven te regelen en een eigen huishouden te organiseren. Begeleiding is ook mogelijk voor cliënten en gezinshuishoudens waar sprake is van langdurige en intensieve zorg voor een persoon met een beperkte zelfredzaamheid. De begeleiding kan hier nodig zijn als een vorm van respijtzorg; namelijk verlichting brengen bij degenen/naasten die voortdurende zorg bieden.

Men kan denken aan begeleiding in het gezin van een ernstig meervoudig gehandicapt kind dat thuis woont bij de ouder(s); of begeleiding rond een thuiswonend persoon met gevorderde dementie die van de partner of vanuit de familie voortdurend hulp krijgt.

Om voor begeleiding individueel in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig. Die kunt u aanvragen door zich aan te melden bij het Sociale Wijkteam van u buurt.
Zodra de indicatie verstrekt is, komt één van onze ambulante begeleiders bij u op gesprek over de invulling van uw zorg.

Voor meer informatie en aanmelding voor begeleiding individueel kunt u op werkdagen bellen met A&S Zorg: 026 – 44 65 871