Belgin: zie schuingedrukte opmerkingen en aanvullingen!

De organisatie

Steeds meer mensen zijn aangewezen op hulp of zorg om goed te kunnen functioneren. Dit kan het gevolg zijn van ouderdom, een handicap of psychische problemen. In Nederland is  iedereen verzekerd voor zorg en kan daarom een beroep doen op deze zorg wanneer hij of zij denkt hiervoor in aanmerking te komen.

A&S Zorg is een thuiszorgorganisatie die hoogwaardige hulp en zorg levert aan iedereen in ieders cultuur in de regio’s Arnhem, Apeldoorn en Achterhoek. Medewerkers van A&S Zorg zijn zo geselecteerd dat zij in een multiculturele samenleving optimale diensten en zorg kunnen bieden. De medewerkers beschikken niet alleen over de vereiste opleiding en diploma’s ook zijn zij meertalig. Hierdoor kunnen zij de cliënten in hun moedertaal helpen of verzorgen. De mens  staat centraal bij A&S Zorg. Met de hulp van A&S Zorg is er een zorg minder!

A&S Zorg biedt cliënten in haar werkgebied huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging zodat zij, indien gewenst thuis zelfstandig kunnen blijven zolang zij dit nodig of wenselijk acht.

A&S Zorg biedt alle vormen van thuiszorg aan particuliere en PGB-cliënten en biedt zorg aan cliënten met een geldige indicatie (WLZ, Wijkverpleging en WMO). Uitgangspunt bij het bieden van thuiszorg zijn de vraag, behoefte en de wens van de cliënt.

A&S Zorg gaat conform de vraag en wens na of er succesvol zorg kan worden verleend in kwalitatieve en kwantitatieve zin (deze zin kan weg, in onderstaande alinea staat dat min of meer ook vermeld).

De directie van A&S Zorg stelt zich ten doel de organisatie van de thuiszorg zodanig in te richten, dat alle factoren (menselijk, technisch en administratief), die de kwaliteit van de diensten beïnvloeden, voldoen aan de eisen en wensen van de cliënten en blijvend te werken aan continue verbetering.

Belgin: schuingedrukte tekst hieronder gekopieerd  en geplakt op pagina Missie en Visie

Missie
Onze missie is om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het leven en het toegankelijk maken van de zorg, educatie en sociale voorzieningen voor iedereen in ieders cultuur.

 Visie
De A&S Groep B.V. is een organisatie die rekening houdt met de cultuur en religie van haar cliënten tijdens de zorgverlening. Kwaliteit, respect en toegankelijkheid zijn de speerpunten waar we ons op richten.

Onze kernwaarden zijn

  • Kleinschaligheid
  • Menselijke maat
  • Efficiënte bedrijfsvoering
  • Klant centraal
  • Multiculturele organisatie op alle niveau’s
  • Meertalig personeel

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft op dit moment drie leden.

Mevr. Inge ten Voorde
Mevr. Merve Ulubaş
Mevr. Sureya Ecevit

De raadsvergaderingen zijn minimaal vier maal per jaar.