Belgin: is deze info relevant voor de website? Zo ja, dan verplaatsen naar  Voor Cliënten

Alle medewerkers van A&S Groep gaan respectvol om met uw persoonlijke gegevens, wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens zullen nooit zonder uw toestemming doorgegeven worden aan derden. Hoe wij hiermee omgaan is vastgelegd in ons privacyreglement. A&S Groep hanteert de door de brancheorganisatie BTN vastgelegde procedure Beschermen van persoonsgegevens.

 

Het volledige privacyregelement kun u hier downloaden (pdf)