Begeleiding Groep (Dagopvang)

De dagopvang is een voorziening voor zelfstandig wonende ouderen in Arnhem en omgeving. Ouderen die door omstandigheden min of meer aan huis zijn gebonden, kunnen gebruik maken van deze dienst. Deze is ook bedoeld voor hen, die zich eenzaam voelen of weinig contacten hebben. De dagopvang biedt de mogelijkheid om meerdere dagdelen per week gezellig door te brengen met andere leeftijdsgenoten.

Begeleiding in groep is gericht op het verbeteren van de (dag)structuur, onderhouden van aangeleerde vaardigheden en ontmoeting met anderen. Het gaat om zeer diverse activiteiten, afhankelijk van de behoefte: creatief, recreatief, educatief en sociaal-cultureel. De activiteiten sluiten aan bij de belangstelling en eigen inbreng van de deelnemers. Het accent ligt op gezelligheid, ontmoeting en meedoen. Bij medische noodzaak is vervoer van en naar de dagbesteding mogelijk.

Om voor begeleiding groep in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig. Die kunt u aanvragen door zich aan te melden bij het Sociale Wijkteam van uw buurt.
Zodra de indicatie verstrekt is, kunt u één van onze begeleiders bij u op gesprek over de invulling van uw zorg.

Voor meer informatie en aanmelding voor begeleiding groep kunt u op werkdagen bellen met A&S Zorg: 026 – 44 65 871