Belgin: is het verplicht om alle verslagen op de website te plaatsen? Zo ja, zullen we 2015 als meest relevante jaar gebruiken? Rapportage van 2016 heeft bijvoorbeeld geen duidelijk resultaat (geen samenvatting van alle resultaten van alle vragen)

Extern cliënttevredenheidsonderzoek 2015
In 2015 hebben wij het cliënttevredenheidsonderzoek door een externe partij laten uitvoeren. Het onderzoek is gedaan door TRIQS.

 

 

De uitkomst
De vragenlijst bestaat uit 32 vragen en ons volledige clientenbestand is meegenomen in dit onderzoek. Wij hebben door TRIQS het gemiddeld rapportcijfer van een 9,60 mogen ontvangen!!

 

TRIQS
De meting is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Kwaliteitsinstituut door onafhankelijk onderzoeksbureau TRIQS Onderzoek in opdracht van A&S Groep B.V.
TRIQS is vanaf 2002 actief in het uitvoeren van cliëntervarings-en tevredenheidsmetingen bij zorginstellingen en voert vanaf het ontstaan van de CQ-index (2007) deze metingen uit.

 

Aanleiding voor de meting
Deze meting is uitgevoerd in navolging van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg, waarin staat vermeld dat alle thuiszorgorganisaties elke 2 jaar een cliëntervaringsonderzoek met de CQI systematiek dienen uit te voeren.

 

CQI meting
De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Meestal wordt aan patiënten en cliënten een schriftelijke vragenlijst voorgelegd, maar afhankelijk van het type meting kan er ook worden gewerkt met online vragenlijsten of met interviews. Op deze manier kan – op een voor de respondent geschikte manier – worden achterhaald wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn. Bij deze meting is gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst.

 

Rapportage CQI-meting VV&T
De FACTSHEET is een  verkort overzicht  van de resultaten  van de klanttevredenheidsmeting. Voor elke vraag is een rapportcijfer berekend op  basis van de gegeven antwoorden waarbij geldt dat een 0 zeer slecht is en een 10 uitmuntend. Tevens wordt voor elk thema weergegeven hoeveel procent van de antwoorden zich in een bepaalde categorie bevindt.

 

Rapportages
De CQI rapportage 2015 is hier te lezen (pdf)

 

Het cliënttevredenheidsonderzoek 2014 is hier te lezen (pdf)

 

Het cliënttevredenheidsonderzoek 2013 is hier te lezen (pdf)

Inspectie Rapportage

De inspectie voor de Gezondheidszorg heeft op 13 april 2015 een onaangekondigd bezoek gebracht aan A&S Zorg in Arnhem. In de brief vind u het resultaatverslag naar aanleiding van het inspectiebezoek (eerste link). Daarin luidt de conclusie dat A&S Zorg aan alle vereisten voldoet.

Brief resultaatverslag naar aanleiding van het inspectiebezoek.pdf

Resultaatverslag van Inspectierapport 13 april 2015.pdf

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek.pdf