De cliëntenraad
A&S Zorg heeft een cliëntenraad. De leden ontvangen of hebben zorg ontvangen van A&S Zorg en hebben vanuit die positie goed zicht op de kwaliteit van de geleverde zorg en de ontwikkelingen in de zorg. De leden van de cliëntenraad zijn gekozen voor vier jaar. Zij kunnen zich daarna al dan niet herkiesbaar stellen voor nogmaals een periode van vier jaar.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad overlegt 3 keer per jaar en vertegenwoordigt alle (potentiële) cliënten van A&S Zorg.
De raad adviseert, volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), de directie over onder andere samenwerking of fusie met een andere organisatie, verhuizing, begroting en jaarrekening en algemeen beleid voor toelating en beëindiging van zorg aan cliënten.
Voor een aantal onderwerpen gaat de invloed verder en is adviesrecht van toepassing, te weten veiligheid, gezondheid en hygiëne, kwaliteitsbeleid en klachtenregeling. Om te kunnen adviseren is het voor een cliëntenraad belangrijk uw wensen en ideeën te kennen.

Wat doet de cliëntenraad niet?

De raad houdt zich niet bezig met individuele problemen van cliënten. Wel zal er een luisterend oor zijn als u met een individueel probleem komt en de cliëntenraad zal u vervolgens verwijzen naar de juiste persoon. Wanneer een bepaald probleem bij meerdere cliënten speelt, dan zal dat een reden zijn voor de raad om het te bespreken met de directie om te zien of er structureel op dat onderdeel van zorg iets veranderd moet worden.

Notulen en jaarverslag

De cliëntenraadsvergaderingen worden vastgelegd in notulen. Aan de hand van de notulen wordt er ieder jaar de activiteiten van de cliëntenraad in de directiebeoordeling meegenomen.

Hoe bereikt u de cliëntenraad?
De cliëntenraad wordt secretarieel ondersteund door A&S Zorg.
U kunt zich schriftelijk wenden tot:
A&S Zorg
T.a.v. Cliëntenraad
Van Oldenbarneveldtstraat 85A
6828 ZN Arnhem

Zelf lid worden van de cliëntenraad

Als u interesse hebt in deelname aan de cliëntenraad kunt u bellen met A&S Zorg, telefoon 026-4465871. U zult dan geïnformeerd worden over de mogelijkheden en procedure van benoeming.