Belgin: Tekst is aangepast op basis van info van Birgul; Hilal en Sirin, graag nog nachecken op basis van HKZ criteria

Via de Zorgverzekeraar is iedereen in Nederland verzekerd voor zorg. Deze zorg kan op verschillende manieren aan u geleverd worden.

 

Namelijk Zorg In Natura (ZIN) of via een Persoonsgebonden Budget (PGB).

 

Bij Zorg In Natura bepaalt het regionale zorgkantoor wie bij u de zorg komt leveren. Ook als u zorg in een instelling ontvangt is er sprake van Zorg In Natura. Wilt u echter zelf bepalen wie de zorg bij u komt leveren? Dan kunt u kiezen voor een Persoonsgebonden Budget .

 

Een Persoonsgebonden Budget  is een door het zorgkantoor vastgesteld geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp of begeleiding in kunt huren bij een door u zelf gekozen zorgverlener. U kunt ons als instelling inhuren waarop wij in uw opdracht gaan werken. Samen met u wordt er gekeken wat er gedaan moet worden en hoe en wanneer dit gebeurt moet worden. Zodoende houdt u zelf de regie over de zorg die u ontvangt.

 

Als u gebruik maakt van een Persoonsgebonden Budget komen daar de nodige administratieve handelingen bij kijken. Dit is voor velen lastig om te doen. Vandaar dat wij, indien u dat wenst, deze administratie van u kunnen overnemen. Daarbij houdt u natuurlijk ten allen tijde inzage in alles wat wij doen en wordt er gewerkt volgens de Zorgverzekeringswet gestelde eisen.

 

De zorgbehoefte en problematiek is niet bij iedereen hetzelfde. Er zijn individuele verschillen, maar ook culturele. Nu is het zo dat veel allochtonen de weg naar de zorg niet goed weten te vinden en helaas zijn veel zorginstellingen niet of  slecht toegankelijk voor allochtonen. A&S Zorg kan een intermediair zijn tussen u en de zorg. Ons streven is de zorg op deze manier beter toegankelijk te maken.

 

Lees hier meer over onze wijkverpleegkundige, wachttijd, hulpmiddelen, kosten en uw eigen bijdrage >> (pdf)