Belgin: is deze info actueel?

De inspectie voor de Gezondheidszorg heeft op 13 april 2015 een onaangekondigd bezoek gebracht aan A&S Zorg in Arnhem. In de brief vind u het resultaatverslag naar aanleiding van het inspectiebezoek (eerste link). Daarin luidt de conclusie dat A&S Zorg aan alle vereisten voldoet.

 

Brief resultaatverslag naar aanleiding van het inspectiebezoek.pdf

Resultaatverslag van Inspectierapport 13 april 2015.pdf

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek.pdf