Belgin: is deze info nog actueel?

Klachten


Onvrede hebben met een situatie is vervelend, om dit als klacht uit te spreken aan de juiste persoon is moeilijk. Daarbij kan de emotionele betrokkenheid de gang van zaken complexer maken. Wij willen u informatie aanreiken zodat u, in het geval dat u een klacht heeft, middels deze informatie (kan weg!) de juiste weg weet te bewandelen.

A&S Zorg heeft een klachtenprocedure en hanteert het klachtenreglement van Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN).

Klachtencommissie

Het klachtenreglement van BTN voldoet aan de wet “klachtrecht cliënten zorgsector” en voorziet in de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van BTN en de geschillencommissie als men het niet eens is met de uitspraak van de klachtencommissie.
De klachtencommissie is onpartijdig en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. De aanbeveling is niet bindend.

Afhandeling klachten

Bij iedere ontevredenheid of klacht wordt in principe eerst naar een informele oplossing gezocht door de betreffende zorgmanager. Iedere ontevredenheid of klacht wordt genoteerd op een klachtenformulier. Klachten over de dienstverlening van A&S Zorg worden onmiddellijk in behandeling genomen door de zorgmanager. Overige klachten die naar het oordeel van de zorgmanager niet direct in behandeling genomen hoeven worden, worden binnen 24 uur in behandeling genomen. Op het klachtenformulier staat omschreven hoe en wanneer de indiener reactie krijgt op de klacht.Als er geen oplossing wordt gevonden, wordt de klacht voorgelegd aan de klachtencommissie van de Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN).

U kunt de Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN)bereiken via:
Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN)
t.a.v. Secretaris klachtencommissie,
Postbus 4050, 4900 CB Oosterhout
Telefoonnummer: 0162-460077

 

U kunt hier het volledige klachtenregelement downloaden en lezen (pdf)

 

Het klachtenformulier is hier te downloaden (pdf)