Missie
Onze missie is om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het leven en het toegankelijk maken van de zorg, educatie en sociale voorzieningen voor iedereen in ieders cultuur.

 Visie
De A&S Groep B.V. is een organisatie die rekening houdt met de cultuur en religie van haar cliënten tijdens de zorgverlening. Kwaliteit, respect en toegankelijkheid zijn de speerpunten waar we ons op richten.

Onze kernwaarden zijn

  • Kleinschaligheid
  • Menselijke maat
  • Efficiënte bedrijfsvoering
  • Klant centraal
  • Multiculturele organisatie op alle niveau’s
  • Meertalig personeel