Belgin: is deze info nog actueel?

Wie zijn wij?

Sentez Detachering & Leerbedrijf is de leerafdeling van de A&S Groep. We zijn een door Calibris erkend leerbedrijf. Wij zijn een klein team, waardoor we persoonlijk en overzichtelijk te werk kunnen gaan.

Doel

Het doel van Leerbedrijf Sentez is in samenwerking met overheidsinstanties, ROC’s en andere zorginstellingen instroom en doorstroom van mensen met multiculturele achtergrond in de gezondheidszorg te bevorderen en hen aan een reguliere baan te helpen. Wij begeleiden mensen naar een duurzame, zinvolle participatie aan samenleving en werk en vergroten het perspectief hierop fundamenteel.

Doelgroep

Deelnemers die voor een grote meerderheid van allochtone afkomst zijn en die niet op een regulier ROC zouden zijn toegelaten of door een reguliere werkgever in dienst worden genomen voor een leerwerk traject.

Reguliere scholen en werkgevers hanteren toelatingseisen waar deze deelnemers niet aan voldoen; met name het taalniveau is te laag, maar ook het ontbreken van werkervaring of een vooropleiding is een belemmering.

 

Binnen Sentez zijn er mogelijkheden om een beroepsopleiding te doen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), bijvoorbeeld de opleiding tot Helpende. De beroepsbegeleidende leerweg is een combinatie van werken en leren. Je bent behalve leerling ook werknemer in dienst van de A&S groep of een externe zorginstelling.

Opleiding en persoonlijke ontwikkeling staan hoog in het vaandel van Sentez. Opleiden betekent ontwikkeling, jezelf ontplooien, betere kansen voor nu en in de toekomst. Wij vinden het zeer belangrijk dat deelnemers – gemotiveerd en betrokken – in opleiding en dienst zijn om een optimale zorg te verlenen.

Wij bieden o.a de volgende leer-werktrajecten:

Arbeidsmarktkwalificerende Assistent (AKA) service medewerker
Niveau 1 zorg hulp
Niveau 2 helpende zorg en welzijn

Stageplaatsen

Wij bieden voor diverse opleidingen stageplaatsen aan in de zorg.

Begeleiding

Deelnemers worden coachend begeleid door teamleden van de afdelingen.
Tijdens de AKA opleiding wordt een deelnemer niet opgeleid voor een beroep, maar leert wat er van een werknemer verwacht wordt. Zodat hij of zij door kan stromen naar een beroepsopleiding of een baan. Het begeleiden van deelnemers is een taak die de werkbegeleider uitvoert naast de eigen beroepsactiviteiten.

Sentez in de praktijk

Onze leerafdeling is een alternatieve stagevorm waarbij meerdere deelnemers tegelijk op een stageplaats hun beroepspraktijkvorming (BPV) doorlopen. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces tot zelfstandig beroepsbeoefenaar en worden in teamverband ‘coachend’ begeleid.
De coaching van de deelnemers gebeurt door alle vaste medewerkers, en natuurlijk door een docent van het ROC die regelmatig aanwezig is op de werkplek. Voor een stageomgeving die volledig toegespitst is op de eisen en wensen van een leerbedrijf, is samenwerking tussen leerbedrijf en school noodzakelijk.
De belangrijkste algemene kenmerken van de leerafdeling zijn:
• aantal deelnemers: 8 tot 15 binnen één afdeling
• hoofddoel: zorgverlening én opleiden
• vormgeven van de begeleiding in samenspraak met instelling en school
• begeleiding en intervisie op werkplek door docent van roc (vaste momenten)
• teamleden van leerbedrijf in rol van werkbegeleider (de één-op-één-relatie tussen
werkbegeleider en deelnemer wordt losgelaten)
• leren in teamverband vanuit de principes van competentiegericht leren
• takenpakket deelnemers: toewerken naar zelfstandig functioneren met bijhorende
verantwoordelijkheden

Meer weten?

Meer weten over opleidingen of stagemogelijkheden? Neem dan contact op met ons leerbedrijf Sentez op telefoon 026-4465871.