Belgin: is deze info relevant voor website? Zo ja, verplaatsen naar ‘Voor medewerkers’

Signaleringsprotocol -aanpak Ouderenmishandeling is bedoeld voor professionals die in hun werk te maken hebben met ouderen (65+). De bedoeling van dit protocol is dat professionals slachtoffers van ouderenmishandeling herkennen en signaleren. Deze signalen worden vervolgens gemeldt bij het Steunpunt Huiselijk Geweld.

 

Steunpunt Huiselijk Geweld West-Veluwe/Vallei en Steunpunt Huiselijk Geweld regio Arnhem-Achterhoek zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar via: 0900 -126 26 26 eninfo@huiselijkgeweldgelderland.nl

 

Ons volledige protocol aanpak ouderenmishandeling is hier te downloaden (pdf)