Wijkverpleging/Verzorging

•    Verpleging , Verzorging, Advies en instructie

Wijkverpleging bestaat uit verpleging en/of verzorging aan huis, die wordt gegeven door een verzorgende, verpleegkundige of wijkverpleegkundige van A&S Zorg. Heeft u deze zorg nodig, dan belt u vrijblijvend naar A&S Zorg voor het maken van een afspraak met onze wijkverpleegkundige. Samen met u bekijkt zij welke zorg voor u het beste is om thuis in uw vertrouwde omgeving te blijven wonen, beter bekend als een indicatie stellen. Onze wijkverpleegkundige bespreekt ook met u of er hulp kan worden geboden door mensen in uw netwerk, zoals familie, buren of vrijwilligers. Ook geeft zij u persoonlijk advies als het gaat om andere zaken dan verpleging en verzorging. Bijvoorbeeld over het aanschaffen van hulpmiddelen om mobiel te blijven of hoe u sociale contacten in de wijk kunt maken. Sinds 1 januari 2015 wordt wijkverpleging betaald door uw zorgverzekeraar. Wijkverpleging zit dus in het basispakket van uw zorgverzekering. Uw huisarts of specialist kan u ook een verwijzing geven voor wijkverpleging.