WLZ
•    Verpleging, Verzorging, Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep (Dagopvang), Hulp bij Huishouden, Palliatieve zorg ???
De Wet langdurige zorg is er voor mensen die blijvend, de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Meestal wordt deze zorg in een instelling verleend maar soms is dat thuis ook mogelijk.
Als u een CIZ- indicatie heeft, heeft u recht op zorg als u 24 uur per dag zorg dichtbij moet hebben of permanent toezicht nodig heeft. U kunt kiezen tussen zorg thuis (aan huis?) of in een zorginstelling. Zorg in een instelling is altijd in natura. Zorg thuis kan in natura plaatsvinden of met een Persoonsgebonden Budget (PGB) of in een combinatie van beide. U kunt uw keuze later altijd weer wijzigen en kiezen voor een andere vorm van zorg.